Budgetoversigt 2, maj 2008

26-05-2008

På statsregnskabet for 2007 er overskuddet på statens finanser opgjort til 106¼ mia. kr. i 2007, mens nettokassesaldoen afspejler et overskud på 82¾ mia. kr. Forskellen på 23½ mia.kr. skal ses i sammenhæng med omfanget af statslige genudlån og en kontant kompensation til regioner og kommuner som led i delingen af amternes nettoformue. Dertil kommer, at regnskabsførte udgifter på især tilsagnsområdet er lavere end de faktiske udbetalinger i 2007. I 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til 77¾ mia. kr.

På statsregnskabet for 2007 er overskuddet på statens finanser opgjort til 106¼ mia. kr. i 2007, mens nettokassesaldoen afspejler et overskud på 82¾ mia. kr. Forskellen på 23½ mia.kr. skal ses i sammenhæng med omfanget af statslige genudlån og en kontant kompensation til regioner og kommuner som led i delingen af amternes nettoformue. Dertil kommer, at regnskabsførte udgifter på især tilsagnsområdet er lavere end de faktiske udbetalinger i 2007. I 2008 skønnes overskuddet på statens finanser til 77¾ mia. kr.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er overskuddet på de samlede offentlige finanser opgjort til godt 75½ mia. kr. i 2007, mens overskuddene skønnes til 72½ mia. kr. i 2008 og 53 mia. kr. i 2009. I forhold til BNP svarer det til 4,5 pct. i 2007, 4,1 pct. i 2008 og 2,9 pct. i 2009.

Der skønnes en neutral virkning fra finanspolitikken på den økonomiske aktivitet i 2008. Finanspolitikkens stramhedsgrad i 2009 fastlægges i forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget for 2009 i august.