• Økonomisk Redegørelse, maj 2008

    Publiceret 28-05-2008

    Økonomisk Redegørelse, maj 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

  • Budgetoversigt 2, maj 2008

    Publiceret 26-05-2008

    På statsregnskabet for 2007 er overskuddet på statens finanser opgjort til 106¼ mia. kr. i 2007, mens nettokassesaldoen afspejler et overskud på 82¾ mia. kr. Forskellen på 23½ mia.kr. skal ses i samme ...