Økonomisk Redegørelse, maj 2008

28-05-2008

Økonomisk Redegørelse, maj 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

Økonomisk Redegørelse, maj 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende priser på energi og fødevarer og vigende boligmarkeder i flere lande, understøtter en gradvis afdæmpning af væksten i Danmark. I 2007 aftog den reale BNP-vækst i Danmark til 1,8 pct. oven på en kraftig vækst på næsten 4 pct. i 2006. Normaliseringen af konjunktursituationen forventes at fortsætte i prognoseperioden, og BNP skønnes at vokse med henholdsvis 1,2 pct. og 0,7 pct. i 2008 og 2009.

Ledigheden er faldet til 52.900 personer i marts. I lyset af vækstafdæmpningen ventes ledigheden at flade ud omkring sommer og herefter stige igennem resten af 2008 og i 2009. Det indebærer en gennemsnitlig ledighed på knap 53.000 personer i 2008 og godt 62.000 personer i 2009 mod ca. 77.000 personer i 2007. Selv om væksten dæmpes, så vil ledigheden fortsat være meget lav historisk set - så lav at presset på lønninger og konkurrenceevne vil vare ved nogen tid endnu.

Overskuddet på de samlede offentlige finanser er opgjort til 75½ mia. kr. i 2007 svarende til 4,5 pct. af BNP. I lyset af den ventede normalisering af konjunkturerne skønnes overskuddene at aftage til 72½ mia. kr. i 2008 (4,1 pct. af BNP) og 53 mia. kr. i 2009 (2,9 pct. af BNP).