Aftaler om Reformpakken 2020

30-05-2011

Aftaler om Reformpakken 2020 indeholder alle aftaler indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

Aftalepublikationen indeholder følgende aftaler:

  1. Aftale om senere tilbagetrækning

  2. To streger under facit

  3. Ambitioner om mere 

  4. Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

  5. BoligJobplan – Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet 

  6. Skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering 

  7. Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. 

  8. Aftale om sundhed 

  9. Aftale om Danmark som vækstnation