På vej mod en kvalitetsreform - arbejdsplan

Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Regeringen har derfor nedsat et ministerudvalg for kvalitet i den offentlige sektor. Denne arbejdsplan viser, hvordan ministerudvalget har struktureret arbejdet, og hvilke spørgsmål der blandt andet vil blive drøftet på de 5 planlagte temamøder.

Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Regeringen har derfor nedsat et ministerudvalg for kvalitet i den offentlige sektor.
 
Denne arbejdsplan viser, hvordan ministerudvalget har struktureret arbejdet, og hvilke spørgsmål der blandt andet vil blive drøftet på de 5 planlagte temamøder.

For at downloade arbejdsplanen i PDF - klik her.

 • Budgetoversigt 1, maj 2011

  Publiceret 30-05-2011

  Budgetoversigt 1, maj 2011, giver en status for statens finanser i 2010 og 2011 og i de offentlige finanser i 2010-2012.

 • Økonomisk Redegørelse, maj 2011

  Publiceret 30-05-2011

  Dansk økonomi er inde i et moderat opsving, som understøttes af høj vækst på de danske nærmarkeder, lave renter og pæn fremgang i de reale disponible indkomster. BNP voksede realt med 2,1 pct. i 2010 ...

 • Aftaler om Reformpakken 2020

  Publiceret 30-05-2011

  Aftaler om Reformpakken 2020 indeholder alle aftaler indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

 • Væk med bøvlet - Et bedre møde mellem borgerne og det offentlige

  Publiceret 24-05-2011

  Væk med bøvlet indgår i regeringens program Danmark 2020 fra februar 2010.

 • Sammenhængsreformen - mere frihed, tillid og tryghed

  Sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse

  Publiceret 03-05-2011

  I arbejdspapiret estimeres gennemslaget af et øget uddannelsesniveau på erhvervsdeltagelsen gennem to forskellige estimationsmetoder. Resultaterne peger på, at effekten på erhvervsdeltagelsen af, at f ...