Et stærkere fællesskab finanslovforslaget 2015

26-08-2014

Kernen i den danske samfundsmodel er fællesskab. Via skatterne er vi fælles om at finansiere alt fra hospitaler og skoler til folkepension og kontanthjælp. Fællesskabet giver tryghed og frihed for den enkelte og en stor sammenhængskraft og høj tillid mellem danskerne. Det skal vi værne om.

Men den økonomiske krise, som vi har været igennem i de seneste år, har udfordret vores fællesskab. Politisk skal der prioriteres skarpt og træffes beslutninger, som ikke altid er populære. Vi skal turde stille krav om, at de, som kan, skal yde lidt ekstra. Men der skal fortsat være den nødvendige støtte til de mest udsatte, som har brug for hjælp. 

Krisen har gjort ondt på mange danskere. Men prisen må ikke blive, at vi mister vores stærke fællesskab. Regeringens reformpolitik, som vi har ført siden 2011, handler i sin kerne om at fastholde og udvikle fællesskabet. Med finanslovforslaget for 2015 fortsætter vi den linje.

Et stærkt fællesskab handler for det første om, at vi passer godt på hinanden. At vi altid ved, at der er hjælp at hente, hvis livet udvikler sig i en uventet retning. Uanset baggrund og uanset pengepung. En stærk og moderne offentlig sektor, der kan levere bedre velfærd, er et helt centralt omdrejningspunkt for regeringen. Trods de stramme økonomiske rammer har regeringen skabt plads til, at vi kan løfte velfærden for ca. 20 mia. kr. frem mod 2020. På finanslovforslaget for 2015 prioriterer vi blandt andet et løft af indsatsen mod kræft, en markant økonomisk indsprøjtning til psykiatrien og flere penge til uddannelse. 

Et stærkt fællesskab handler også om, at vi som individer hver især har muligheden for at bruge og udvikle vores evner, så vi kan forløse vores potentiale og samtidig bidrage til det fælles. Her er indsatsen for at skabe flere job helt central. Regeringen har med sine to vækstpakker fra henholdsvis 2013 og 2014 fortsat arbejdet med at skabe bedre vilkår for at drive virksomhed og investere i Danmark. Dansk økonomi er nu i fremgang, og reformpolitikken skubber på den positive udvikling. Erhvervslivets produktion og beskæftigelsen stiger. Og fremgangen vurderes at tage til i styrke i de kommende år. Arbejdsløsheden er faldet. Og vores eksport har været stigende igennem det seneste år. Regeringen vurderer, at beskæftigelsen vil stige med 21.000 personer i 2014 og yderligere 22.000 personer i 2015. 

Et stærkt fællesskab handler også om at etablere et holdbart og solidt fundament under vores samfund. Der skal være styr på økonomien, for det giver ro om renten og stabilitet for virksomheder og borgere. Og det åbner ikke mindst muligheden for at investere langsigtet og klogt i velfærd og flere job. Danmark er fortsat et af bare ti lande i verden, som har den allerhøjeste såkaldte AAA-rating hos de tre store globale såkaldte ratingbureauer. Det betyder, at der er meget stor tillid til os og vores økonomi. 

Et stærkere fællesskab kan vi kun skabe ved at prioritere bedre velfærd, flere job og styr på økonomien på én gang. Det er kernen i regeringens økonomiske politik og kernen i finanslovforslaget for 2015.