Finansredegørelse 2014

23-01-2014

Finansredegørelse 2014 analyserer blandt andet:

  • Hvordan danskernes opsparing og gæld er påvirket af – og har påvirket – krisen.
  • Strukturerne på det danske arbejdsmarked under krisen.
  • Den danske produktivitetsudfordring.
  • Hvordan reformer, der øger arbejdsudbuddet, fører til større beskæftigelse.
  • Hvordan øget uddannelsesomfang påvirker produktivitet, vækst og offentlige finanser.
  • Rammerne for finanspolitikken i Danmark efter indførelsen af budgetloven.
  • Mulighederne for at stabilisere udsving i konjunkturerne gennem finanspolitik.
  • De langsigtede udfordringer for de offentlige finanser.

Nedenfor adgang til de enkelte kapitler og talgrundlag til figurer i redegørelsen:

Kapitel 1
Kapitel 1 - Figurdata  

Kapitel 2
Kapitel 2 - Figurdata  

Kapitel 3
Kapitel 3 - Figurdata

Kapitel 4
Kapitel 4 - Figurdata

Kapitel 5
Kapitel 5 - Figurdata  

Kapitel 6
Kapitel 6 - Figurdata  

Kapitel 7
Kapitel 7 - Figurdata  

Kapitel 8
Kapitel 8 - Figurdata  

Kapitel 9
Kapitel 9 - Figurdata  

Bilagstabeller