Teknisk forslag til finanslov for finansåret 2016

24-08-2015

Det følger af grundloven, at regeringen inden udgangen af august skal fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår.

På grund af det sene valg kort før sommerferien har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et finanslovsforslag, som afspejler regeringens prioriteter. Regeringen fremsætter derfor et teknisk finanslovsforslag mandag den 24. august kl. 10.00 for Folketinget. Det tekniske finanslovsforslag indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, og således ikke regeringens prioriteter.

Se regeringens fulde politiske finanslovforslag 2016 som blev præsenteret tirsdag d. 29. september 2015

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her