Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016
29-09-2015

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Som følge af den sene afholdelse af folketingsvalget har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et fuldt finanslovforslag inden for de normale tidsmæssige rammer. Det fulde finanslovforslag blev præsenteret af finansministeren den 29. september kl. 11.00 og fremsættes for Folketinget i åbningsugen.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af
budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Der er mulighed for at downloade hele forslaget til finanslov for 2016 (3.370 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf/hvert afsnit.

Bemærk at finanslovforslaget 2016 kun findes i elektronisk form på nuværende tidspunkt. Det trykte finanslovforslag er klar medio oktober.

Finanslovforslag (fuld version)

Finanslovforslag for 2016 - fuld version  [8.105 KB] 

Oversigter

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt
Oversigtstabeller  

Finanslovforslagets opbygning

Om finanslovforslagets opbygning

Ministerhæfter

§ 1.   Dronningen
§ 2.   Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3.   Folketinget
§ 5.   Statsministeriet
§ 6.   Udenrigsministeriet
§ 7.   Finansministeriet
§ 8.   Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9.   Skatteministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet  
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet  
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
§ 21. Kulturministeriet  
§ 22. Kirkeministeriet
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen   

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her