Budgetoversigt 1, maj 2015

Budgetoversigt 1, maj 2015
26-05-2015

Dansk økonomi er i fremgang. I forlængelse af den opgjorte BNP-vækst på 1,1 pct. i 2014 forventes der i den aktuelle prognose BNP-vækstrater på 1,7 pct. af BNP i 2015 og 2 pct. i 2016.

Konjunkturudsigterne er styrket siden vurderingen i december. Det skal navnlig ses i lyset af en forventet stærkere udvikling i den indenlandske efterspørgsel og bedre vækstudsigter i Euroområdet.