Økonomisk analyse nr. 24 - Styrket dansk lønkonkurrence gennem de senere år

26-05-2015

Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år, og det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling og en relativt gunstig produktivitetsudvikling i industrien.

Det viser denne økonomiske analyse. Styrkelsen skete især i 2011 og 2012, og foreløbige tal viser, at denne styrkelse er blevet fastholdt i 2013 og 2014. Analysen præsenterer også en ny opgørelsesmetode for lønkonkurrenceevnen, som inkluderer den eksportorienterede del af servicesektoren.