DK2025 - Et stærkere Danmark

DK2025 - Et stærkere Danmark
30-08-2016

Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, og internationale spændinger er taget til. Globalisering, digital omstilling og ny teknologi giver nye muligheder, men også udfordringer. Med den øgede usikkerhed, der præger verden, er det så vigtigt som nogensinde at have en god og stærk økonomi i Danmark.

Vi har på mange måder et stærkt udgangspunkt. Vi er i dag et af de rigeste lande i verden. Beskæftigelsen er høj og ledigheden lav. Vi har en høj grad af lige muligheder, og sammenlignet med andre lande er forskellene mellem rig og fattig begrænsede. 

Samtidig er der både ude og hjemme en høj tillid til dansk økonomi. Den tillid har vi opbygget i fællesskab. Vi har en god tradition for at planlægge den økonomiske politik i et flerårigt perspektiv, så vi i god tid kan tage hånd om fremtidige udfordringer. 

Med Genopretningsaftalen fra 2010 og Reformpakken 2020 fra 2011 tog vi afgørende skridt til at bringe Danmark tilbage på ret kurs oven på den globale finanskrise. Når vi i dag står med en kraftigt stigende beskæftigelse og mulighed for fortsat fremgang, skyldes det i høj grad, at vi dengang traf de svære, men nødvendige beslutninger.