• Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Et stærkere Danmark - Vækst 2016

  Et stærkere Danmark - Vækst 2016

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.

 • Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringens forslag til finanslov for 2017 handler om kernevelfærd, tryghed og ansvarlighed.

 • Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort p ...

 • Udgiftslofter og statens finanser

  Udgiftslofter og statens finanser, august 2016

  Publiceret 30-08-2016

  Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

 • Et stærkere Danmark - JobReform

  Et stærkere Danmark - JobReform

  Publiceret 30-08-2016

  Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.

 • Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark har et generøst SU-system, der giver alle gode økonomiske muligheder for at tage en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Når den enkelte tilegner sig nye kvalifikationer og bliver ...

 • DK2025 - Et stærkere Danmark

  DK2025 - Et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, ...

 • Helhedsplan - For et stærkere Danmark

  Helhedsplan for et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark er et af de bedste lande i verden.

 • Økonomisk analyse - Seniorjobordningen

  Økonomisk Analyse - Seniorjobordningen

  Publiceret 30-08-2016

  Seniorjobordningen er for personer, der mister dagpengeretten op til fem år før efterlønsalderen og er berettigede til efterløn.