• Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Økonomisk analyse - Revalideringsordningen

  Økonomisk Analyse - Revalideringsordningen

  Publiceret 30-08-2016

  Personer på revalidering modtager en markant højere ydelse end personer på kontanthjælp eller personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb – ordninger med samme formål om at bringe personer med n ...

 • Økonomisk analyse - Seniorjobordningen

  Økonomisk Analyse - Seniorjobordningen

  Publiceret 30-08-2016

  Seniorjobordningen er for personer, der mister dagpengeretten op til fem år før efterlønsalderen og er berettigede til efterløn.

 • Helhedsplan - For et stærkere Danmark

  Helhedsplan for et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark er et af de bedste lande i verden.

 • DK2025 - Et stærkere Danmark

  DK2025 - Et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, ...

 • Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark har et generøst SU-system, der giver alle gode økonomiske muligheder for at tage en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Når den enkelte tilegner sig nye kvalifikationer og bliver ...

 • Et stærkere Danmark - JobReform

  Et stærkere Danmark - JobReform

  Publiceret 30-08-2016

  Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.

 • Udgiftslofter og statens finanser

  Udgiftslofter og statens finanser, august 2016

  Publiceret 30-08-2016

  Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

 • Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Et stærkere Danmark - Styr på flygtningestrømmen

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen fører en konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed og værdier. Og vi skal undgå et for stort p ...

 • Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringens forslag til finanslov for 2017 handler om kernevelfærd, tryghed og ansvarlighed.