Et stærkere Danmark - Vækst 2016

Et stærkere Danmark - Vækst 2016
30-08-2016

Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.

Den langsomme produktivitetsudvikling i dansk økonomi er en væsentlig udfordring. Produktivitetsfremskridt er den vigtigste kilde til fremgang i den enkelte danskers levestandard. Det gælder både den nære velfærd – familiernes økonomiske muligheder – og den fælles velfærd. 

Hvis ikke vi tager hånd om denne udfordring, er der udsigt til en længere periode, hvor fremgangen i vores levestandard ikke vil stå mål med det, som vi har været vant til. Samtidig vil vi ikke kunne følge med fremgangen i vores nabolande. 

Det stagnerende investeringsniveau i danske virksomheder er en medvirkende årsag til, at vi har haft en lav vækst i produktiviteten i de senere år. Virksomheder, der investerer i ny teknologi, er en forudsætning for, at vi kan opretholde vellønnede arbejdspladser og sikre, at vi også fremover har råd til at betale for vores velfærdssamfund.