Økonomisk Analyse - Revalideringsordningen

Økonomisk analyse - Revalideringsordningen
30-08-2016

Personer på revalidering modtager en markant højere ydelse end personer på kontanthjælp eller personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb – ordninger med samme formål om at bringe personer med nedsat arbejdsevne tættere på arbejdsmarkedet.

De indsatser, som kan gennemføres på revalideringsordningen, er i stigende grad blevet tilgængelige på andre ordninger, herunder indsatser for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, uddannelsesmuligheder for kontanthjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med forhøjet SU mv.

En gradvis afvikling af revalideringsordningen, hvor personer, som allerede er på ordningen, fortsætter deres igangværende forløb og fortsætter med at modtage revalideringsydelse, men hvor der ikke optages nye personer på ordningen, vurderes at kunne reducere de offentlige udgifter med 60 mio. kr. i 2017 stigende til 120 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.