Økonomisk Analyse - Seniorjobordningen

Økonomisk analyse - Seniorjobordningen
30-08-2016

Seniorjobordningen er for personer, der mister dagpengeretten op til fem år før efterlønsalderen og er berettigede til efterløn.

Denne økonomiske analyse peger på, at personer med ret til seniorjob har en særlig tilskyndelse til at opbruge dagpengeretten, fordi de i modsætning til andre dagpengemodtagere har udsigt til en indkomstfremgang. Ordningen er således med til at svække den ordinære beskæftigelse og de offentlige finanser.