Økonomisk Redegørelse, august 2016

Økonomisk Redegørelse, august 2016
27-08-2016

Briternes valg om at forlade EU har ført til større usikkerhed om de kommende års udvikling i Europa, og vækstudsigterne er svækket, især i Storbritannien. Som en lille og åben økonomi er vi stærkt påvirkede af de økonomiske vinde i landene omkring os, og uroen får også effekt i Danmark. Der er dog fortsat fremgang i dansk økonomi, selv om væksten stadig ikke er så høj, som man kunne ønske. Siden vendingen i 2012 har næsten 100.000 fået job i den private sektor, mens ledigheden er faldet støt. Mange har dermed fået mulighed for at forsørge sig selv og tage del i fællesskabet på det danske arbejdsmarked. Det giver tryghed og mod på fremtiden. Det er godt – både for den enkelte og for Danmark.

Den stigende beskæftigelse betyder, at presset på arbejdsmarkedet gradvist tiltager. Der bliver færre ledige hænder til at tage de nye job i virksomhederne.

Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at føre en ansvarlig finanspolitik, så presset på arbejdsmarkedet ikke bliver for stort. Regeringen vil derfor fortsat holde en vis afstand til budgetlovens grænse med finanspolitikken i 2017. Det er ansvarlig politik, der bidrager til at holde opsvinget på sporet.

Samtidig med at der bliver færre ledige, er der stadig omkring 800.000 i den arbejdsdygtige alder, som står uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige. Når regeringen nu fremlægger sin plan DK2025 – Et stærkere Danmark , sætter vi ind på en bred front for at trække flere ind på arbejdsmarkedet. Det vil også medvirke til at lette det tiltagende pres på arbejdsmarkedet.

Samtidig skal vi skabe grundlaget for højere vækst, så fremgangen i danskernes levefod kan stå mål med det, vi har været vant til – og med lande, vi normalt sammenligner os med. Vi skal give virksomhederne bedre rammer for at investere. Det vil øge produktiviteten og gøre Danmark rigere.

Det er nu, vi skal skabe rammerne for, at dansk økonomi kan fortsætte den sunde udvikling i de kommende år. Vi skal styrke produktiviteten og lægge sporene til, at en holdbar fremgang i den private beskæftigelse kan køre videre. Dermed sikrer vi grundlaget for danskernes velstand i fremtiden.