Udgiftslofter og statens finanser, august 2016

Udgiftslofter og statens finanser
30-08-2016

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2016-17.

På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2016 og de kommunale og regionale budgetter for 2016 forventes udgiftslofterne i 2016 overholdt. Udgifterne på finanslovforslaget for 2017 er fastlagt i overensstemmelse med de gældende udgiftslofter og lovforslaget om udgiftslofter for 2020.

I 2016 forventes et underskud på statens finanser (DAU-saldoen) på ca. 22½ mia. kr., svarende til 1,1 pct. af BNP. Sammenlignet med majvurderingen er det skønnede DAU-underskud for 2016 reduceret med ca. 20¾ mia. kr. På finanslovforslaget for 2017 er der budgetteret med et underskud på DAU-saldoen på ca. 7¾ mia. kr., svarende til 0,4 pct. af BNP.