Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017

Velfærd, tryghed og ansvarlighed - finanslovforslaget 2017
30-08-2016

Regeringens forslag til finanslov for 2017 handler om kernevelfærd, tryghed og ansvarlighed.

Vi lægger op til en markant styrkelse af bl.a. kræftområdet og sætter flere penge af til ældre og dagtilbud. 

Vi investerer i tryghed, så Danmark fortsat er sikkert og trygt. 

Vi øger Danmarks bistand til hjælp i flygtningenes nærområder til et historisk højt niveau.

Når vi har plads til disse prioriteringer, hænger det blandt andet sammen med, at udgifterne til modtagelse af flygtninge i Danmark er nedjusteret betydeligt på finanslovforslaget for 2017 i lyset af den faldende tilstrømning. 

Vi sætter penge af til genopretningen af skattevæsenet. Vi skal have en effektiv, fair og velfungerende skatteforvaltning, der nyder borgernes tillid og sikrer finansiering af vores velfærdssamfund. 

Vi fremlægger et forslag til finanslov, som er fuldt finansieret og med afstand til budgetlovens underskudsgrænse. Det er ansvarlig økonomisk politik. 

God fornøjelse med læsning af forslaget til finanslov for 2017.