Incitamenter til beskæftigelse

""
28-06-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør analyse om incitamenter til beskæftigelse. Analysen ser blandt andet nærmere på, hvad der kendetegner personer med svage økonomiske incitamenter til beskæftigelse.