Stramt og ansvarligt - finanslovforslaget 2023

""
31-08-2022

Vi står i en usikker tid. Vi var i færd med at lægge de økonomiske virkninger af knap 2 år med corona bag os, da der udbrød krig på europæisk jord med den russiske invasion i Ukraine.

Krigen i Ukraine har en stor pris for verdensøkonomien og har gjort de økonomiske udsigter mere usikre. Det økonomiske opsving har i mange lande mistet momentum efter høj fart i kølvandet på pandemien, og inflationen er fortsat med at tiltage på tværs af lande, mens forventningerne til væksten generelt er blevet mere afdæmpede.

De stigende priser på energi og fødevarer mv. kan mærkes herhjemme, og de, der har mindst, rammes særligt hårdt. Derfor har regeringen med et bredt flertal i Folketinget før sommerferien indgået en aftale om kompensation af borgere for de stigende priser. Det indebærer bl.a., at pensionister, der er berettiget til at modtage ældrecheck, modtager en ekstra håndsrækning på i alt 5.000 kr.

I dansk økonomi ligger aktiviteten fortsat på et højt niveau. Beskæftigelsen er fortsat med at stige. Ledigheden er på trods af en lille stigning i de sidste par måneder på et meget lavt niveau. Det medfører et vist pres på arbejdsmarkedet.

I lyset af den høje økonomiske aktivitet og den økonomiske usikkerhed er tidspunktet ikke til nye store tiltag i finanspolitikken. Tiden er til at træde lidt på bremsen. Finanslovforslaget for 2023 er derfor stramt og ansvarligt og tager aktivitet ud af økonomien.

Med finanslovforslaget for 2023 prioriterer regeringen de mest nødvendige pligtopgaver i form af at sikre kernedriften i den offentlige sektor, samtidig med, at vi ikke skubber til aktiviteten i økonomien. Vi har indgået ansvarlige økonomiaftaler for 2023 med kommuner og regioner, der sikrer finansiering af de udgifter, der følger af den demografiske udvikling, men samtidig lægger en dæmper på anlægsaktiviteten. Vi afsætter bl.a. midler til en kommende flerårsaftale for skattevæsenet og til en ny arbejdsmiljøaftale, ligesom vi sikrer finansiering til videreførelse af en række væsentlige driftsopgaver i staten.

Der afsættes en reserve til udmøntning mellem partierne bag en aftale om finansloven for 2023. Reserven afsættes med halv virkning det første år af hensyn til ikke at skubbe på den økonomiske aktivitet. Regeringen foreslår, at reserven prioriteres til at styrke sundhedsområdet, herunder til et løft af psykiatrien, samt til ældre. Vores sundhedsvæsen er et af de bedste i verden, men vi skal sikre, at vi også i fremtiden kan have et robust sundhedsvæsen i topklasse.

Endelig afsætter regeringen en reserve til håndtering af stigende priser på ca. 2 mia. kr. i 2023 til tiltag målrettet de udfordringer, som borgerne møder som følge af de høje prisstigninger på energi, fødevarer mv.

Regeringens altoverskyggende fokus gennem de seneste år har været at styre Danmark sikker gennem sundhedskrisen i forbindelse med coronapandemien. Det er fortsat regeringens altoverskyggende fokus at styre landet sikkert gennem en tid, hvor der er stor usikkerhed om de økonomiske udsigter både herhjemme og i verdensøkonomien.

Med et økonomisk ansvarligt finanslovforslag for 2023 viser vi, at der fortsat er en sikker hånd på rorpinden, når der skal manøvreres gennem rørte vande.