• ""

  Danmarks Konvergensprogram 2023

  Publiceret 23-05-2023

  Danmarks Konvergensprogram 2023 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt.

 • ""

  Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2019

  Publiceret 10-05-2023

  Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser igen i 2019 et fald i de samlede nettoudgifter forbundet med indvandrere og efterkommere.

 • ""

  Danmarks Nationale Reformprogram 2023

  Publiceret 01-05-2023

  I Danmarks Nationale Reformprogram 2023 redegøres for den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi samt reformer og investeringer, der er foretaget på en række centrale områder inden for vækst o ...