Organisering af statens selskaber

Staten ejer helt eller delvist pr. 26. juni 2023 24 selskaber – 14 aktieselskaber, 8 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 2 interessentskaber.

I nogle af selskaberne er staten eneejer, mens staten i andre selskaber er én blandt flere ejere.

Statens aktieposter mv.

Selskab 

Ejerministerium 

Ejerandel 

Statslige aktieselskaber

   

Jægernes Udviklingsfond af 2023 A/S

Miljø 1)

51,0 pct.

Danske Spil A/S

Finans

80,1 pct.

Eksport Kredit Finansiering A/S

 Erhvervs

100,0 pct.

Evida Holding A/S

Finans

100,0 pct.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Finans

55,0 pct.

Statens Ejendomssalg A/S

Finans

100,0 pct.

Sund & Bælt Holding A/S

Transport 

100,0 pct.

TV2|DANMARK A/S

Kultur

100,0 pct.

Ørsted A/S 2)

Finans

50,1 pct.

Aktieselskaber med statslig aktieandel på under 50 pct. 

Kalaallit Airports International A/S

Finans 33,3 pct.

Københavns Lufthavne A/S 2)

Finans 39,2 pct.

NORDUnet A/S

Uddannelses- og Forsknings 24,2 pct.

PostNord AB

Transport 40 pct.

SAS AB 2)

Finans 21,8 pct.

Selvstændige offentlige virksomheder mv.

Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Erhvervs

100,0 pct.

DanPilot

Erhvervs

100,0 pct.

DSB

Transport

100,0 pct.

Energinet

Klima-, Energi og Forsynings

100,0 pct.

Finansiel Stabilitet

Erhvervs 

100,0 pct. 

Investeringsfonden for udviklingslande

Udenrigs

100,0 pct.

Naviair

Transport

100,0 pct.

Nordsøenheden

Erhvervs

100,0 pct.

Interessentskaber

   

Metroselskabet I/S

Transport

41,7 pct.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Transport

5,0 pct.

1) Miljøstyrelsen 
2) Børsnoteret