Ejerskabsvaretagelse

Finansministeriet udøver sit ejerskab med henblik på at opnå størst mulig værdiskabelse i selskaberne og dermed for samfundet, som har investeret kapital i selskaberne.

Dette sker i henhold til Statens ejerskabspolitik fra april 2015.

Læs Statens ejerskabspolitik her

Finansministeriet udøver desuden et aktivt ejerskab i forhold til sine selskaber, men under respekt for bestyrelsernes beslutningskompetence. Dette indebærer blandt andet aktiv stillingtagen til rationalet for statens ejerskab af samt den strategiske retning og mål for de enkelte selskaber.

Dertil kommer, at Finansministeriet løbende følger op på samt opgør status for sine selskabers økonomiske forhold. Herudover er en central opgave at sammensætte professionelle og kompetente bestyrelser.

Finansministeriet har i 2018 udgivet publikationen Statens selskaber omhandlende statens selskaber i regnskabsåret 2017.

Læs seneste Statens selskaber her