Økonomiske forhold i statens selskaber

Der er stor økonomisk aktivitet i statens selskaber.

Samlet havde de eksempelvis en nettoomsætning på knap 168 mia. kr. og egenkapital på ca. 124 mia. kr. i 2017, mens de samtidig beskæftigede omkring 63.000. De økonomiske resultater i statens selskaber i 2017 førte til, at staten fik udbetalt ca. 7,8 mia. kr. i udbytte i 2018.

Fakta om statens selskaber

Nettoomsætning

Ca. 168 mia. kr.

Egenkapital

Ca. 124 mia. kr.

Udbyttebetaling

Ca. 7,8 mia. kr.

Antal medarbejdere

Ca. 63.000

Anm.: Baseret på 2017, udbyttebetaling er det samlede provenu til staten fra udbytter i 2018.