Vores introduktionsforløb

Som nyansat i Finansministeriet deltager du i et kompetencegivende introduktionsforløb, FM KickStart, som bidrager til at accelerere din udvikling fra start.

FM KickStart består af seks moduler, der introducerer dig til husets kerneopgaver og klæder dig på til arbejdet i Finansministeriet. Forløbet er for alle nyansatte fuldtidsmedarbejdere, og programmet strækker sig over dit første år i huset.

Formålet med programmet er at give alle nye medarbejdere en god og solid start og sikre, at der opbygges netværk på tværs af kontorerne.

De forskellige moduler er sammensat af oplæg fra medarbejdere og chefer i huset, øvelser, opgaver og cases, forskellige sociale elementer, samt besøg af relevante eksterne oplægsholdere. Vi lægger desuden vægt på, at du lærer nogle konkrete arbejdsrelaterede værktøjer.