Fokus på performance og udvikling

I Finansministeriet har vi skiftet den traditionelle MUS-samtale ud med en mere systematisk og performancevurderende tilgang til medarbejderudvikling.

Konceptet hedder PULS, og består af en årlig performance-, udviklings- og lønsamtale med din nærmeste chef.

I PULS har medarbejder og chef en velforberedt og åben samtale om medarbejderens performance, og i fællesskab udarbejdes en målrettet og personlig udviklingsplan for det kommende år, som løbende genbesøges.

PULS er et godt afsæt for at give alle medarbejdere systematiseret feedback på deres arbejde - både i forhold til fagligt niveau, procesforståelse, indsats og engagement. Samtalen sker med fokus på at udfordre og udvikle det fulde potentiale i samtlige medarbejdere.