Dansk økonomi er i fremgang – fokus på offentlig konsolidering

19-05-2010

Finansministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, maj 2010, der indeholder følgende vurdering af de økonomiske udsigter.

 

  • Dansk økonomi er kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisens eskalering i september 2008. Gennem andet halvår 2009 er produktionen øget, og fremgangen ventes at fortsætte.
  • BNP skønnes at vokse med 1,4 pct. i år og 1,7 pct. næste år. Væksten i år er særligt drevet af den usædvanligt lempelige penge- og finanspolitik, mens den ventes at blive mere selvbærende næste år.

  • Udviklingen i den registrerede ledighed og bruttoledigheden har overrasket positivt de seneste måneder. Der ventes fortsat højere ledighed igennem 2010, men skønnet for den registrerede ledighed er nedjusteret markant til 130.000 personer i år og 135.000 personer næste år.

  • Danmark er et af de lande, der har ført den mest lempelige finanspolitik i 2009 og 2010. Det medvirker til en stor svækkelse af de offentlige finanser. Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 88 mia. kr. (5,1 pct. af BNP) i 2010 og 79 mia. kr. (4,4 pct. af BNP) i 2011. Svækkelsen stiller betydelige krav om konsolidering af den offentlige økonomi for at nå målet om balance på de offentlige finanser i 2015.

  • Underskuddet (i 2010) er klart større end grænsen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten, og Danmark er derfor kommet ind i ”proceduren for uforholdsmæssigt store underskud” i EU. Danmark ventes inden for et par måneder at få henstilling om at styrke den strukturelle saldo med ½ pct. af BNP om året i gennemsnit i årene 2011-13.

  • For Danmark og en række andre lande, som gennemgående har bedre offentlige finanser, startes konsolideringsprocessen i 2011. Både OECD, IMF og de generelle retningslinjer, som EU-landene er blevet enige om, anbefaler, at finanspolitikken strammes op senest fra 2011.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Dansk økonomi er i fremgang. Tilliden er styrket, eksporten vokser, og danskerne ser nu ud til at ville bruge penge igen.

Fremgangen skyldes i høj grad den massive indsats, der er gjort både i Danmark og i udlandet, for at understøtte økonomierne. Det er lykkedes at skærme mod de værste konsekvenser af den historisk dybe krise, som uroen på de finansielle markeder kastede verdensøkonomien ud i. I Danmark kan vi særligt glæde os over, at ledigheden er vokset mindre, end vi havde frygtet.

Udviklingen den seneste måneds tid har imidlertid kraftigt understreget, at særligt den europæiske økonomi på ingen måde er i sikker havn. Der er en pris at betale for den store finanspolitiske indsats. Store offentlige underskud og stigende gæld er nu en realitet i stort set alle lande.  

Prisen er særligt høj i lande, som gennem en længere periode forud for krisen har forsømt at sikre sunde offentlige finanser. I nogle lande er tilliden væk, og prisen for uansvarlig økonomisk politik er kontant i form af meget høje renter.  

Risiko for højere renter skal man tage meget alvorligt, ikke mindst herhjemme, hvor der også kan komme pres på kronen og dermed på boligrenterne, hvis vi ikke bærer os ansvarligt ad. Højere renter vil ramme alle danskere.

Her nytter det ikke at komme med forblommede hensigtserklæringer om, hvad man vil gøre engang i fremtiden for at styrke de offentlige finanser. Her kræves konkret politisk stillingtagen og forpligtelse til at sikre, at den offentlige økonomi genoprettes inden for de nærmeste år. Her kræves klare signaler om, at man vil leve op til EU’s regelsæt for sunde offentlige finanser. Og klare svar på hvordan. Det gør regeringen. Alt andet vil være at spille hasard med danskernes økonomi og velfærd. 

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2010 

Læs Økonomisk Redegørelse, maj 2010-prognosen  

Læs Budgetoversigt 1, maj 2010