Grøn genstart: Aftaler sender 55 mia. kroner ud i økonomien og skaber mere end 14.000 nye job i 2021

10-12-2020

Med fem politiske aftaler med et bredt udsnit af Folketingets partier har regeringen i løbet af den sidste uge sat gang i en ambitiøs grøn genstart. Aftalerne skaber tryghed ved at stimulere økonomien og holde hånden under danske job, de bidrager markant til at reducere CO2-udledningen og de styrker velfærden for børn, unge og ældre.

Coronakrisen har endnu ikke sluppet sit tag i Danmark, og usikkerheden for danske lønmodtagere og erhvervsliv er fortsat stor. For at skabe størst mulig tryghed og bringe Danmark så sikkert igennem krisen som muligt har regeringen derfor forhandlet en omfattende grøn genstart med Folketingets partier. Og i løbet af den seneste uge har regeringen præsenteret fem politiske aftaler samt to delaftaler. Det gælder bl.a. massive stimulipakker, markante grønne initiativer og en coronafinanslov for 2021.

Samlet set sender de fem aftaler 55 mia. kroner ud i den danske økonomi over de kommende år. Alene næste år vil aftalerne skabe mere end 14.000 nye danske arbejdspladser. Samtidig sikrer aftalerne drivhusgasreduktioner på 2,8 mio. ton i 2030. Siden regeringen trådte til for knapt halvandet år siden, er der således truffet beslutninger og indgået aftaler, som bringer Danmark 1/3 af vejen mod 70. pct.-målsætningen.

Læs faktaark med samlet overblik over aftaler om grøn genstart mv.

De fem aftaler i regeringens grønne genstart:

Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet (2. december 2020)

 • Udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler: ca. 24 mia. kr. efter skat.
 • Eksportpakke: Ca. 1,7 mia. kr. i alt 2021-2023
 • Ramme til mulig forlængelse af hjælpepakker: 2,3 mia. kr. i 2021

Læs mere om aftalen om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (4. december 2020)

 • Løft af antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030 og en ambition om 1 mio. grønne biler i 2030
 • Arbejde for stop for salg af nye fossile biler senest i 2030
 • Nyt CO2-fortrængingskrav for VE-brændstoffer

Læs mere om aftalen om grøn omstilling af vejtransporten


Aftale om finansloven for 2021
mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet (6. december 2020)

 • 0,9 mia. kr. i alt i 2021-2024 til mere natur og øget biodiversitet.
 • 1,9 mia. kr. i alt i 2021-2024 til mere omsorg og nærvær i ældreplejen.
 • 1 mia. kr. i alt i 2021-2024 til at fremrykke indfasningen af minimumsnormeringer med et år.
 • 1,7 mia. kr. i alt i 2021-2024 til løft til ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse (FGU).

Læs mere om aftalen om finansloven for 2021


Aftale om stimuli og grøn genopretning
mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet (6. december 2020)

 • Knap 3 mia. kr. til opfølgning på klimapartnerskabernes prioriterede anbefalinger (bl.a. tilskud til udfasning af olie- og gasfyr, grønne boligforbedringer mv.).
 • Støtte til oplevelsesøkonomien (750 mio. kr. i 2021).
 • Omstillingsindsatser for 2 mia. kr.

Læs mere om aftalen om stimuli og grøn genopretning


Aftale om grøn skattereform
mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti (8. december 2020)

 • De første skridt i retningen af en højere og mere ensartet afgift på CO2e-udledninger
 • Der nedsættes en ekspertgruppe, der bl.a. skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO2e-regulering i skattereformens anden fase
 • Grønt investeringsvindue til og med 2022 og næsten 700 mio. kr. yderligere i direkte tilskud til grønne investeringer. Lempelsen af FoU-fradraget på 130 pct. forlænges til at omfatte 2022.

Læs mere om aftalen om grøn skattereform