Mindre bureaukrati - helt enkelt!

28-10-2003

I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for f.eks. frivillige foreninger, SU-modtagere og virksomheder.

I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for fx frivillige foreninger, SU-modtagere og virksomheder. En mere omfattende præsentation findes i publikationen  ”Færre regler – flere muligheder” .