Forslag til finanslov for finansåret 2015

26-08-2014

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsatte således forslag til finanslov for 2015 d. 26. august 2014 kl. 10.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af
budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Der er mulighed for at downloade hele forslaget til finanslov for 2015 (omkring 3.300 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf/hvert afsnit.

Finanslovforslag (fuld version)

Finanslovforslag for 2015 - fuld version [8.347 KB]

Oversigter

Hovedoversigt
Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Oversigtstabeller

Finanslovforslagets opbygning

Om finanslovforslagets opbygning

Ministerhæfter

§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet  
§ 20. Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Kirkeministeriet
§ 23. Miljøministeriet
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 28. Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her