Finanslovsdatabasen

Finansministeriets finanslovsdatabase er en online database, som omfatter finanslove og tillægsbevillingslove.

Det er muligt at definere egne tabeller med udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Finanslovdatabasen indeholder for eksempel detaljerede oplysninger om:

  • Statens indtægter og udgifter fordelt på ministerområder
  • Statens bloktilskud fordelt på henholdsvis regioner og kommuner
  • Statens driftsudgifter

Adgang til Finansministeriets finanslovsdatabase