Budget- og bevillingsregler

Finansministeriet fastsætter i budgetvejledningen de overordnede regler for anvendelsen af bevillinger i staten

Budgetvejledningen omfatter regler for blandt andet fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelser for Folketingets Finansudvalg.

Læs Budgetvejledning 2021