Forslag til finanslov for finansåret 2017

Forslag til finanslov for finansåret 2017
30-08-2016

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af

budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Der er mulighed for at downloade hele forslaget til finanslov for 2017 (3.382 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf/hvert afsnit.

Bemærk at finanslovforslaget 2017 kun findes i elektronisk form på nuværende tidspunkt. Det trykte finanslovforslag er klar medio oktober.

Finanslovforslag (fuld version)

Finanslovforslag for 2017 - fuld version  [8.112 KB] 

Oversigter

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt
Oversigtstabeller  

Finanslovforslagets opbygning

Om finanslovforslagets opbygning

Ministerhæfter

§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet  
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet  
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
§ 21. Kulturministeriet  
§ 22. Kirkeministeriet
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen   

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her