• Tilbagegang i dansk økonomi i 3. kvartal

  Publiceret 30-11-2011

  Dagens foreløbige nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser en tilbagegang i dansk økonomi på 0,8 pct. i 3. kvartal. Det er blandt andet det private forbrug, der fortsætter med at falde. Samti ...

 • Aftale om finansloven for 2012

  Publiceret 20-11-2011

  Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om finansloven for 2012.

 • Flere medarbejdere i daginstitutionerne

  Publiceret 20-11-2011

  Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 500 millioner kroner til at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Aftalen er indgået som led i næste års finanslov.

 • Bedre kvalitet i undervisningen og mindre frafald

  Publiceret 17-11-2011

  Kvaliteten af erhvervsuddannelser og gymnasierne bliver løftet med en ny aftale mellem Regeringen og Enhedslisten. Aftalen er indgået som led i forhandlingerne om næste års finanslov.

 • Fremsættelse af lovforslag om midlertidig bevillingslov for 2012

  Publiceret 15-11-2011

  På grund af folketingsvalget og regeringsskiftet ligger forhandlingerne om finansloven senere end normalt. Det betyder, at finanslovforslaget for 2012 ikke kan nå at blive færdigbehandlet i Folketinge ...

 • Finanslovaftale om skatter og afgifter

  Publiceret 12-11-2011

  Regeringen og Enhedslisten er som led i forhandlingerne om en finanslov for 2012 blevet enige om at hæve skatter og afgifter for 5 mia. kroner til brug for øget velfærd og til at lukke de huller i reg ...

 • Teknisk info om regeringens finanslovforslag

  Publiceret 08-11-2011

  Regeringen har den 12. oktober 2011 genfremsat den tidligere regerings finanslovforslag fra august. Der er tale om en lovteknisk genfremsættelse, idet der er tradition for, at regeringen som en af de ...

 • Ny afdelingschef for økonomisk politik i Finansministeriet

  Publiceret 04-11-2011

  Ph.d. Lars Haagen Pedersen tiltræder 1. december 2011 stillingen som afdelingschef for økonomisk politik i Finansministeriet, hvor han får det overordnede ansvar for økonomisk politik, herunder kort- ...

 • Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012

  Publiceret 03-11-2011

  Regeringen sætter gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi. Der fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Kickst ...

 • Offentliggørelse af oplæg til finanslov 2012

  Publiceret 03-11-2011

  Som en service til pressen og andre interesserede offentliggøres regeringens oplæg til finanslov torsdag den 3. november kl. 13.00 på Finansministeriets hjemmeside.