Udgivelser

 • ""

  Kingdom of Denmark Green Bond Allocation Report

  Publiceret 02-03-2023

  Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. Allokeringsrapporten redegør uddy-bende herfor. Deloitte har foretage ...

 • ""

  Kingdom of Denmark Green Bond Impact Report

  Publiceret 02-03-2023

  Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. De resterende 3,2 mia. kr. vil blive allokeret til grønne udgifter fr ...

 • ""

  Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2022

  Publiceret 21-12-2022

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • ""

  Regeringsgrundlag: Ansvar for Danmark

  Publiceret 20-12-2022

  Her finder du regeringsgrundlaget samt tre faktaark om indholdet, herunder strukturel beskæftigelse, skattereform og virkning på disponible indkomster for forskellige familietyper.

 • ""

  DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030

  Publiceret 30-09-2022

  Med DK2030 fremlægger regeringen sin 2030-plan, der fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2030.

 • ""

  Økonomisk Analyse: Mekaniske fremskrivninger af udbud af og efterspørgsel efter velfærdsmedarbejdere

  Publiceret 26-09-2022

  Denne økonomiske analyse undersøger, hvordan udbuddet af og efterspørgslen efter velfærdsmedarbejdere mekanisk vil ændre sig frem mod 2030 set i forhold til situationen i 2019 i fravær af tilpasninger ...

 • ""

  Et digitalt samfund for alle

  Publiceret 20-09-2022

  Danmark har tidligt investeret ambitiøst i digitalisering. Derfor behøver vi ikke længere stå i kø på posthuset for at betale regninger eller tage forbi kommunen for at skrive vores børn op til instit ...

 • ""

  Stramt og ansvarligt - finanslovforslaget 2023

  Publiceret 31-08-2022

  Vi står i en usikker tid. Vi var i færd med at lægge de økonomiske virkninger af knap 2 år med corona bag os, da der udbrød krig på europæisk jord med den russiske invasion i Ukraine.

 • ""

  2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter 2026

  Publiceret 31-08-2022

  På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2023 mv. offentliggøres en mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2030.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2022

  Publiceret 31-08-2022

  Det er mere og mere tydeligt, at krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf indebærer store omkostninger for verdensøkonomien. Konsekvenserne viser sig i stigende grad mere bredt i den internationale ...