Udgivelser

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, maj 2020

  Publiceret 26-05-2020

  Coronaepidemien har medført en alvorlig økonomisk situation, hvor BNP-faldet i år ventes at blive større end under finanskrisen. I 2021 er der – blandt andet på ryggen af de midlertidige hjælpepakker, ...

 • ""

  Danmarks Nationale Reformprogram 2020

  Publiceret 07-05-2020

  Danmark havde et godt udgangspunkt inden coronakrisen og var nået langt med at opfylde de 2020-mål, vi har sat os som led i EU’s vækststrategi Europa 2020.

 • ""

  Danmarks Konvergensprogram 2020

  Publiceret 05-05-2020

  Den årlige afrapportering til EU i konvergensprogrammet er præget af den alvorlige økonomiske situation, der er opstået som konsekvens af coronaepidemien. Programmet sætter en tyk streg under, at der ...

 • ""

  Udgiftslofter og statens finanser, december 2019

  Publiceret 11-03-2020

  I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2019-20.

 • ""

  Finansloven for 2020

  Publiceret 21-02-2020

  Finansloven for 2020 blev vedtaget af Folketinget d. 19. december 2019. Formelt er det finanslovforslaget for 2020 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag ...

 • ""

  Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning

  Publiceret 30-01-2020

  Danmark er for lille til store forskelle.

 • ""

  Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019

  Publiceret 30-01-2020

  Regeringen har torsdag d. 30. januar fremsat forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2019

  Publiceret 16-12-2019

  Dansk økonomi har et godt udgangspunkt med stærk vækst i de seneste år og rekordhøj beskæftigelse. Men i udlandet er økonomien svækket og usikkerheden høj. Det vil påvirke Danmark. Væksten går ned i t ...

 • ""

  Aftaler om finansloven for 2020

  Publiceret 02-12-2019

  Få et samlet overblik over finanslovaftalerne for 2020.

 • ""

  Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2019

  Publiceret 11-10-2019

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

Søg i arkivet