Udgivelser

 • ""

  Danmarks Konvergensprogram 2023

  Publiceret 23-05-2023

  Danmarks Konvergensprogram 2023 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt.

 • ""

  Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2019

  Publiceret 10-05-2023

  Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser igen i 2019 et fald i de samlede nettoudgifter forbundet med indvandrere og efterkommere.

 • ""

  Danmarks Nationale Reformprogram 2023

  Publiceret 01-05-2023

  I Danmarks Nationale Reformprogram 2023 redegøres for den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi samt reformer og investeringer, der er foretaget på en række centrale områder inden for vækst o ...

 • ""

  Forslag til finanslov for finansåret 2023 - marts 2023

  Publiceret 23-03-2023

  Regeringen har torsdag d. 23. marts 2023 kl. 12 fremsat forslag til finanslov for 2023.

 • ""

  En ansvarlig vej frem - finanslovforslaget 2023

  Publiceret 23-03-2023

  De seneste år har været ekstraordinære. Den ene krise har afløst den anden. Først corona-pandemien der medførte omfattende nedlukninger af samfundet og en verdensomspændende sundhedskrise. Dernæst Rus ...

 • ""

  Kingdom of Denmark Green Bond Allocation Report

  Publiceret 02-03-2023

  Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. Allokeringsrapporten redegør uddy-bende herfor. Deloitte har foretage ...

 • ""

  Kingdom of Denmark Green Bond Impact Report

  Publiceret 02-03-2023

  Danmark har i 2022 udstedt grønne statsobligationer for 14,5 mia. kr. Heraf er 11,3 blevet allokeret til grønne udgifter fra 2021. De resterende 3,2 mia. kr. vil blive allokeret til grønne udgifter fr ...

 • ""

  Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2022

  Publiceret 21-12-2022

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • ""

  Regeringsgrundlag: Ansvar for Danmark

  Publiceret 20-12-2022

  Her finder du regeringsgrundlaget samt tre faktaark om indholdet, herunder strukturel beskæftigelse, skattereform og virkning på disponible indkomster for forskellige familietyper.

 • ""

  DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030

  Publiceret 30-09-2022

  Med DK2030 fremlægger regeringen sin 2030-plan, der fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2030.