Korrektioner af de gældende udgiftslofter

De fireårige udgiftslofter ligger som udgangspunkt fast.

Der kan dog i henhold til budgetlovens § 8 løbende foretages administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter. Det gælder blandt andet korrektioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke, der afspejler de konkrete prioriteringer mellem kommuner, regioner og staten, og den årlige pris- og lønopregning af de offentlige budgetter mv.

Dertil kan der i særlige tilfælde foretages ændringer af de gældende udgiftslofter ved lov, jf. budgetlovens § 6, stk. 2.

Korrektionerne af de gældende udgiftslofter er nærmere beskrevet i en række dokumentationsnotater: