Statslig opfølgning og udgiftskontrol

Der foretages i henhold til budgetlovens § 13-15 forudgående statslige udgiftskontroller i løbet af året og en efterfølgende udgiftskontrol baseret på regnskabstal.

Finansministeriet orienterer Folketingets Finansudvalg om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol og offentliggør oplysninger herom på fm.dk.

Der følges løbende op på loftoverholdelsen og den forventede udvikling i statens finanser i publikationen Udgiftslofter og statens finanser, der offentliggøres tre gange årligt i forbindelse med opdaterede vurderinger af de offentlige finanser i Økonomisk Redegørelse.

Udgiftslofter og statens finanser kan findes her under udgivelser

Resultaterne af de statslige udgiftskontroller findes herunder.

Udgiftskontrol for 2018:

Finansministeren har i november 2018 oversendt orienterende aktstykke til Folketingets Finansudvalg, hvori der orienteres om resultatet af den anden forudgående udgiftskontrol for 2018: 

Læs aktstk. 31 Orienterende aktstykke om den statslige udgiftskontrol: Folketingsår: 2018-19

Finansministeren har i juni 2018 oversendt orienterende aktstykke til Folketingets Finansudvalg, hvori der orienteres om resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for 2018.

Læs aktstk. 156 Orienterende aktstykke om den forudgående udgiftskontrol: Folketingsår: 2017-18

Udgiftskontroller for tidligere år: