Statslig opfølgning og udgiftskontrol

Der foretages i henhold til budgetlovens § 13-15 forudgående statslige udgiftskontroller i løbet af året og en efterfølgende udgiftskontrol baseret på regnskabstal.

Finansministeriet orienterer Folketingets Finansudvalg om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol og offentliggør oplysninger herom på fm.dk.

Der følges løbende op på loftoverholdelsen og den forventede udvikling i statens finanser i publikationen Udgiftslofter og statens finanser, der offentliggøres tre gange årligt i forbindelse med opdaterede vurderinger af de offentlige finanser i Økonomisk Redegørelse.

Udgiftslofter og statens finanser kan findes her under udgivelser

Resultaterne af de statslige udgiftskontroller findes herunder.