Loftafgrænsning

Udgiftslofterne er afgrænset i henhold til budgetlovens § 9-11.

Der er i henhold til budgetloven fastsat følgende fem udgiftslofter.

To særskilte dellofter på det statslige område:

a) Det statslige delloft for driftsudgifter, der fastsætter en øvre grænse for de statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og udgifter til overførsler til udlandet i finansåret. Herunder er bl.a. omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner.

b) Det statslige delloft for indkomstoverførsler, der fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter i finansåret til indkomstoverførsler mv. Det omfatter bl.a. lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, men ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler mv.

Tryk her og find i excellarket en oversigt over alle hovedkonti på finansloven for 2019 fordelt på de to statslige dellofter samt uden for loft

To særskilte dellofter på det regionale område:

a) Regionalt delloft for sundhedsområdet, der fastsætter en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til sundhedsområdet.

b) Regionalt delloft for udviklingsopgaver, der fastsætter en øvre grænse for de regionale nettodriftsudgifter til udviklingsopgaver.

Ét kommunalt udgiftsloft, der fastsætter en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter til service.