Udgivelser

 • ""

  DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030

  Publiceret 30-09-2022

  Med DK2030 fremlægger regeringen sin 2030-plan, der fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2030.

 • ""

  Økonomisk Analyse: Mekaniske fremskrivninger af udbud af og efterspørgsel efter velfærdsmedarbejdere

  Publiceret 26-09-2022

  Denne økonomiske analyse undersøger, hvordan udbuddet af og efterspørgslen efter velfærdsmedarbejdere mekanisk vil ændre sig frem mod 2030 set i forhold til situationen i 2019 i fravær af tilpasninger ...

 • ""

  Et digitalt samfund for alle

  Publiceret 20-09-2022

  Danmark har tidligt investeret ambitiøst i digitalisering. Derfor behøver vi ikke længere stå i kø på posthuset for at betale regninger eller tage forbi kommunen for at skrive vores børn op til instit ...

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, august 2022

  Publiceret 31-08-2022

  Det er mere og mere tydeligt, at krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf indebærer store omkostninger for verdensøkonomien. Konsekvenserne viser sig i stigende grad mere bredt i den internationale ...

 • ""

  Forslag til finanslov for finansåret 2023

  Publiceret 31-08-2022

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • ""

  2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter 2026

  Publiceret 31-08-2022

  På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2023 mv. offentliggøres en mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2030.

 • ""

  Stramt og ansvarligt - finanslovforslaget 2023

  Publiceret 31-08-2022

  Vi står i en usikker tid. Vi var i færd med at lægge de økonomiske virkninger af knap 2 år med corona bag os, da der udbrød krig på europæisk jord med den russiske invasion i Ukraine.

 • ""

  Digitalisering, der løfter samfundet - den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025

  Publiceret 16-06-2022

  Danmark har siden årtusindeskiftet gennemgået en digital omstilling af den offentlige service. Fælles løsninger som borger.dk, Virk.dk, sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen nemmer ...

 • ""

  Danmarks Konvergensprogram 2022

  Publiceret 12-05-2022

  Danmarks Konvergensprogram 2022 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, maj 2022

  Publiceret 12-05-2022

  Efter en turbulent periode under coronapandemien har Ruslands invasion af Ukraine skabt nye forstyrrelser i verdensøkonomien. Krigen påvirker også økonomien i Danmark, blandt andet i form af stigende ...