Loftfastsættelse for 2014-2017

I de tre notater nedenfor fremgår de grundlæggende forudsætninger for fastsættelse af udgiftslofterne for 2014-2017, herunder sammenhængen til Konvergensprogram 2013.

Læs om fastlæggelse af udgiftslofter for 2014-2017

Læs om udgangspunkt for det statslige delloft for indkomstoverførsler 

Læs om udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter


I regnearkene og oversigterne nedenfor fremgår endvidere de afgrænsninger på kontoniveau, der har ligget til grund for fastsættelsen af de kommunale og regionale udgiftslofter.

Se oversigt over afgrænsning af det kommunale udgiftsloft

Se oversigt over afgrænsning af de regionale dellofter