• Budgetoversigt 3, december 2003

  Publiceret 11-12-2003

  Af Budgetoversigt 3, december 2003, fremgår det blandt andet, at der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på statens DAU-saldo på 10 mia.kr.

 • Økonomisk Redegørelse, december 2003

  Publiceret 11-12-2003

  Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2005 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

 • Konvergensprogram for Danmark 2003 - Opdatering for perioden 2003-2010

  Publiceret 02-12-2003

  I henhold til EU-regler skal euro-landene årligt udarbejde stabilitetsprogrammer og øvrige lande konvergensprogrammer til EU.

 • En mere borgernær offentlig sektor

  Publiceret 24-11-2003

  Regeringen iværksætter nu 16 nye initiativer, der alle har til formål at gøre den offentlige sektor mere borgernær.

 • Aftaler om Finansloven for 2004

  Publiceret 08-11-2003

  "Aftaler om Finansloven for 2004" indeholder alle finanslovaftalerne for 2004.

 • Færre regler - flere muligheder

  Publiceret 28-10-2003

  Færre regler - flere muligheder - regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

 • Mindre bureaukrati - helt enkelt!

  Publiceret 28-10-2003

  I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for f.eks. frivillige foreninger, SU-modtagere og virksom ...

 • Sagsbehandlingstider i staten

  Publiceret 09-10-2003

  Finansministeriet har foretaget en undersøgelse af sagsbehandlingstider i staten i 2001.

 • Effektiv opgavevaretagelse i staten

  Publiceret 08-10-2003

  Effektiv opgavevaretagelse i staten samler vejledninger om: Effektiviseringsstrategier, Mål- og resultatstyring, Udbudspolitikker og Indkøbspolitikker

 • Ældres økonomiske vilkår

  Publiceret 01-10-2003

  Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2003 er der gennemført en analyse af de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på den økonomiske situation for ...