• Staten betaler skattestoppet

  Publiceret 04-07-2008

  Det er staten og ikke kommunerne, der ”betaler” for skattestoppet. Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet, idet statens bloktilskud tilpasses, så der er ligevægt mellem kommun ...

 • Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2005

  Publiceret 04-07-2008

  Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til 2005, som aktuelt er det seneste år, for hvilket der findes detaljerede indkomstoplysninger.

 • Deltid og supplerende dagpenge

  Publiceret 04-07-2008

  Deltidsbeskæftigede udgør en væsentlig arbejdskraftreserve. Det skønnes, at knap 400.000 personer er deltidsbeskæftiget – dvs. arbejder under 37 timer om ugen – svarende til knap 15 pct. af alle beskæ ...

 • Working paper no. 2/2001

  Publiceret 01-07-2008

  Summary of Danish tax policy 1986-2002

 • Working paper no. 14/2005

  Publiceret 01-07-2008

  Long-Term Fiscal Indicators: "Sustainability versus Terminal Debt Constraints".

 • Arbejdspapir nr. 6/2002

  Publiceret 01-07-2008

  Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser

 • Arbejdspapir nr. 8/2002

  Publiceret 01-07-2008

  Mulighederne for anvendelse af auktioner i den offentlige sektor

 • Working paper no. 15/2005

  Publiceret 01-07-2008

  A bottom-up approach to assess the budgetary impact of discretionary fiscal policies

 • Working paper no. 12/2005

  Publiceret 01-07-2008

  Availability criteria in 25 countries

 • Arbejdspapir nr. 1/2001

  Publiceret 01-07-2008

  Analyse af det offentlige forbrug siden 1992