• Udgiftslofter og statens finanser

  Udgiftslofter og statens finanser, december 2016

  Publiceret 12-12-2016

  I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2016-17.

 • ""

  Økonomisk Redegørelse, december 2016

  Publiceret 09-12-2016

  Den langstrakte genopretning af dansk økonomi efter først den globale finanskrise og siden gældskrisen i Europa nærmer sig sin afslutning.

 • Aftaler om finansloven for 2017

  Aftaler om finansloven for 2017

  Publiceret 23-11-2016

  Få et samlet overblik over finanslovaftalerne for 2017.

 • ""

  Fordeling og incitamenter 2016

  Publiceret 10-10-2016

  En ny omfattende publikation fra Skatteministeriet sætter tal på en række aspekter i danskernes økonomi. Overordnet set stiger danskernes velstand og indkomster uden, at de senere år har givet mærkbar ...

 • Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Forslag til finanslov for finansåret 2017

  Publiceret 30-08-2016

  Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, ska ...

 • Økonomisk analyse - Revalideringsordningen

  Økonomisk Analyse - Revalideringsordningen

  Publiceret 30-08-2016

  Personer på revalidering modtager en markant højere ydelse end personer på kontanthjælp eller personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb – ordninger med samme formål om at bringe personer med n ...

 • Økonomisk analyse - Seniorjobordningen

  Økonomisk Analyse - Seniorjobordningen

  Publiceret 30-08-2016

  Seniorjobordningen er for personer, der mister dagpengeretten op til fem år før efterlønsalderen og er berettigede til efterløn.

 • Helhedsplan - For et stærkere Danmark

  Helhedsplan for et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark er et af de bedste lande i verden.

 • DK2025 - Et stærkere Danmark

  DK2025 - Et stærkere Danmark

  Publiceret 30-08-2016

  Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, ...

 • Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Et stærkere Danmark - Et mere robust SU-system

  Publiceret 30-08-2016

  Danmark har et generøst SU-system, der giver alle gode økonomiske muligheder for at tage en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Når den enkelte tilegner sig nye kvalifikationer og bliver ...