Korrektioner af udgiftslofterne for 2023

I forbindelse med finansloven for 2023 er der foretaget en række korrektioner af udgiftslofterne. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs mere om korrektioner af gældende udgiftslofter på FL23 (marts)

I forbindelse med finanslovforslaget for 2023 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om korrektioner af gældende udgiftslofter på FFL23 (marts)

Læs om korrektioner af gældende udgiftslofter på FFL23 (august)

I forlængelse af aftale om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik er der fremsat ændringsforslag til de gældende statslige udgiftslofter for 2022-2025.

Læs om korrektioner af de gældende udgiftslofter