Korrektioner af udgiftslofterne for 2015

I forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på TB15

Som følge af aftalen om finansloven for 2015 mv. er der endvidere foretaget yderligere korrektioner af de gældende lofter. Korrektionerne er beskrevet i notatet nedenfor.

Læs notat om dokumentation af loftskorrektioner FL15

I forbindelse med finanslovforslaget er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat og tilknyttede oversigt over de enkelte korrektioner, der følger af lov- og cirkulæreprogramet.

Læs om korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15

Se oversigt over loftsvirkning af de enkelte punkter i Lov- og cirkulæreprogrammet