Korrektioner af udgiftslofterne for 2017

I forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om korrektioner af de gældende udgiftslofter på TB17


I forbindelse med finansloven for 2017 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om korrektioner af udgiftslofter på FL17


I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er der foretaget en række administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17