Korrektioner af udgiftslofterne for 2014

I forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på TB14

I forbindelse med finansloven for 2014 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på ÆF14

I forbindelse med finanslovforslaget for 2014 er der foretaget en række korrektioner af de gældende udgiftslofter. Korrektionerne er beskrevet i nedenstående notat.

Læs om administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL14