Afdelingschef Mads Kieler

Aktuel økonomi, mellemfristede planer og makromodeller

Primære ansvarsområder

Aktuel økonomi, mellemfristede planer og makromodeller, herunder konjunkturovervågning, strukturel offentlig saldo, finanspolitisk holdbarhed, finanspoli-tisk råderum, samfundsøkonomiske fremskrivninger og mellemfristede planer. Ansvar for Finansministeriets publikation Økonomisk Redegørelse og Konvergensprogram til EU. Dertil ansvar for anvendelse af ministeriets makroøkonomiske regnemodeller.

Tidligere stillinger
2015-2015 Kontorchef i Center for Holdbarhed og Strukturpolitik
2006-2015 Kontorchef i Finansministeriets Makropolitiske Center
2003-2006 Chefkonsulent i Finansministeriets Makropolitiske Center
2000-2003 Senior Economist i den Internationale Valutafond i Washington DC
1994-2000 Fuldmægtig i Europakommissionens generaldirektorat for økonomi og finans
1992-1994 EU-konsulent i DI’s kontor i Bruxelles
1990-1992 Økonom i Industrirådet
Uddannelsesbaggrund
1990 Master of European Economic Studies fra College of Europe, Brügge
1990 Cand.polit. fra Københavns Universitet